speaker-photo

DR MONIKA GOSECKA

Adiunkt, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Absolwentka Wydziału Fizyki i Chemii UŁ (2007 r.). W roku 2008 rozpoczęła studia doktoranckie w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, CBMiM PAN w Łodzi, zakończone  w 2013 r. wyróżnieniem rozprawy doktorskiej. W latach 2013-2014 odbyła roczny staż podoktorski w Paryżu w École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles w zespole Profesora Ludwika Leiblera. Po powrocie ze stażu, Dr Gosecka została adiunktem w Zakładzie Inżynierii Materiałów Polimerowych i zdobyła finansowanie na realizację trzyletniego projektu SONATA ze źródeł NCN. Projekt dotyczył tworzenia nowego typu sieci supramolekularnej wykorzystując, po raz pierwszy, jako węzły sieci homodimery glikolurilowego „klipsa” molekularnego. Przez organizację IAAM w trakcie kongresu Silver Jubilee Assembly w Schtokholmie, została nagrodzona medalem: Young Scientist Medal roku 2019 za prezentację wyników będących rezultatem projektu SONATA.
Od 2018 roku, Dr Gosecka została kierownikiem zespołu badawczego utworzonego w ramach programu restrukturyzacyjnego prowadzonego w CBMiM PAN. W roku 2019, Dr Gosecka została laureatką konkursu grantowego SONATA BIS. W ramach  czteroletniego projektu  prowadzi badania nad nowymi polimerowymi nośnikami leków  do leczenia ginekologicznego. Generalnie, tematyka badawcza Dr Goseckiej dotyczy odwracalnie usieciowanych systemów polimerowych o właściwościach termowrażliwych i chemoresponsywnych wobec specyficznych związków organicznych.