speaker-photo

Dr Marta Michalska-Domańska

Wojskowa Akademia Techniczna

Moje zainteresowania obejmują zagadnienia dziedziny chemii, inżynierii materiałowej oraz fizyki ciała stałego. Zajmuję się nanotechnologią i nanomateriałami. Od 2008 roku zajmuję się anodowaniem aluminium, tytanu i stopów metali, z dużym naciskiem na optymalizację procedury technologicznej wytwarzania anodowych tlenków oraz wpływ procesu przygotowania na wybrane właściwości tych nanomateriałów.

W 2015 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt: „Wpływ stanu materiału na aktywność katalityczną fazy Ni3Al” na kierunku Inżynieria Materiałowa (WAT). Jestem Laureatem Stypendium Dla Młodych Wybitnych Naukowców MNiSW (2016 – 2019). Pracowałam jako naukowiec w finansowanym przez UE projekcie Cleansky ALMAGIC (TU Delft, Holandia) oraz jako stypendysta podoktorski na UCM w Hiszpanii. Mój dorobek naukowy obejmuje ponad 40 artykułów naukowych, 9 rozdziałów w monografiach oraz edytorstwo 5 książek, współczynnik Hirsha 17 i ponad 700 cytowań.  Obecnie kieruję 2 projektami badawczymi (Lider – NCBiR, Opus – NCN) oraz swoim Zespołem Badawczym w Instytucie Optoelektroniki, WAT.