speaker-photo

Dr Magdalena Kulma

Doktor nauk biologicznych, Molecure S.A

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2009 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Podczas stażu podoktorskiego w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, jako stypendystka FNP i laureatka grantu NCN, prowadziła badania nad mechanizmem działania toksycznych białek. W roku 2019 otrzymała stypendium Seal of Excellence MSCA oraz stypendium Bekkera NAWA na badania w Narodowym Instytucie Chemii w Słowenii, gdzie realizowała projekt dotyczący mechanizmu działania gasderminy D- białka kluczowego w reakcji zapalnej układu odpornościowego człowieka. Obecnie pracuje w firmie Molecure, gdzie kieruje programem mającym na celu wyłonienie selektywnego inhibitora deubikwitynazy USP21, który będzie spełniał kryteria kandydata klinicznego w terapii przeciwnowotworowej. Poza pracą w laboratorium aktywnie działa jako popularyzatorka nauki- członkini Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.