speaker-photo

Dr Leszek Jan Buller

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich

Kierownik agencji rządowej wpierającej krajowe podmioty w pozyskiwaniu środków Unijnych.

Podstawowym celem działalności CPE jest realizacja powierzonych programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Instytucja specjalizuje się w obsłudze projektów międzynarodowych i międzyregionalnych oraz świadczeniu usług informacyjnych w zakresie pozyskania środków z Funduszy Europejskich oraz realizacji projektów unijnych.

Ponadto, adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów nad Rodziną, wcześniej w Instytucie Socjologii, gdzie stworzył kierunek ekonomia.

Autor i współautor wielu publikacji. Interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.00-14.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.