speaker-photo

Dr Krzysztof Lejcuś

Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju