speaker-photo

Dr Konrad Ptasiński

Rzecznik patentowy, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k.

Dr Konrad Ptasiński doradza przedsiębiorcom w sprawach związanych ze strategią ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu postępowań zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym, zwłaszcza w zakresie merytorycznej dyskusji z ekspertami.

Na co dzień prowadzi badania patentowe, w tym badania zdolności patentowej i czystości patentowej, przygotowuje opisy zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz weryfikacje tłumaczeń opisów patentowych walidacji patentów europejskich.