speaker-photo

Dr Katarzyna Janczak

Kierownik ds. Jakości, Laboratorium Badawcze „Polimer”, Sieć Badawcza

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracach naukowych i badawczo-rozwojowych, jest Liderem Obszaru i Kierownikiem ds. Jakości w Laboratorium Badawczym „Polimer” w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IMPIB. Jest specjalistą w dyscyplinie mikrobiologii, prowadzi interdyscyplinarne prace z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych i mikrobiologii, koordynuje badania z zakresu biodegradacji i właściwości biobójczych. Tematyka Pracy Doktorskiej dotyczyła m. in. biodegradacji polilaktydu (PLA) w warunkach glebowych z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów i roślin oraz badania wpływu czynników biotycznych i tworzyw na środowisko naturalne. Możliwością praktycznego wykorzystania mikroorganizmów do remediacji środowiska zajmowała się już podczas realizacji pracy magisterskiej.