speaker-photo

Dr Katarzyna Grochowska

Kierownik projektu LIDER

W 2008 r. uzyskałam tytuł magistra na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie rozpoczęłam studia doktoranckie, a w 2012 r. otrzymałam grant Preludium (NCN) ściśle powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej pt. „Badania właściwości cienkich warstw Au modyfikowanych impulsami promieniowania laserowego”. W 2018 r. uzyskałam tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, z którym jestem związana od 2009 r. Niezależnie od badań związanych z doktoratem prowadziłam prace z zakresu nanomateriałów funkcjonalnych. W 2017 r. rozpoczęłam realizację projektu LIDER pt. „Innowacyjny biokompatybilny czujnik do bezinwazyjnego oznaczania poziomu glukozy”. Odbyłam 7 krótkich staży naukowych, brałam udział w 14 projektach oraz 3 akcjach COST. Jestem współautorem 45 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 85 doniesień konferencyjnych, a mój indeks Hirscha wynosi 11 (Scopus).