speaker-photo

Dr Jolanta Groszyk

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Naukowczyni, która prowadzi prace badawczo-rozwojowe w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie (IHAR-PIB). Zawodową karierę związała głównie z genetyką roślin uprawnych, a jej zainteresowania skoncentrowane są na roślinach zbożowych. Głównym obszarem jej badań jest poznanie funkcji genów, które mają istotny wpływ na wielkość plonu oraz tolerancję roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe. Obecnie realizowany projekt LIDER XII, którego jest Kierowniczką, skupia się na istotnym problemie, jakim jest niski plon żyta uprawianego w Polsce. W ramach tego projektu poszukuje markerów molekularnych, które przyspieszą proces selekcji roślin i pozwolą na znaczące zwiększenie plonu żyta. Dr J. Groszyk aktywnie uczestniczy także w rozwoju zawodowym przyszłych pokoleń naukowców, pełniąc funkcję promotora pomocniczego prac doktorskich. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz laureatką wielu konkursów grantowych.