speaker-photo

Dr Jan Golba

Burmistrz, Muszyna, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wieloletni (12 lat) burmistrz Krynicy-Zdroju, a obecnie (od 2009 r.) burmistrz Muszyny. 

Od 2001 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krynicko-Popradzkich z siedzibą w Muszynie. 

Autor licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa, ekonomii, ekonomiki oraz zarządzania turystyką i uzdrowiskami, a także ekspertyz prawnych, komentarzy do przepisów prawnych oraz artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Współautor wielu projektów badawczych. Twórca i współtwórca oraz aktywny uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji oraz kongresów z obszaru: ekonomii, samorządu, gospodarki, prawa, turystyki, ochrony środowiska i uzdrowisk. Pełnił funkcję eksperta sejmowego i konsultanta opracowań eksperckich w zakresie prawa uzdrowiskowego, finansów samorządu, turystyki i samorządu. 

Zainteresowania: historia, narty, tenis, piłka nożna, podróże.