speaker-photo

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska – adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności na Wydziale Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniu genetycznych podstaw antybiotykooporności i wirulencji w tym enterotoksyczności i zdolności do tworzenia biofilmu drobnoustrojów izolowanych z żywności. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się także alternatywne techniki wykrywania patogenów w żywności z zastosowaniem technik immunofluorescencyjnych i molekularnych jak oraz opartych na białkach fagowych.

Doświadczenie naukowe zdobywała m.in. w University of Barcelona; University of Thessaloniki; Complutense University of Madrid; Leipzig University, Institut Pasteur we Francji. W ramach współpracy z gospodarką odbyła dwa 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach, których wynikiem było wypracowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających ich konkurencyjność. Autorka ponad 80 doniesień naukowych, wielokrotnie nagradzanych również na arenie międzynarodowej. Jako kierownik, współautor lub wykonawca brała udział w realizacji 9 grantów badawczych, m.in. przyznanych przez MNiSW, EFS, NCN. Stypendystka Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach: DrINNO 2, Dr INNO 3, RIM WiM. Laureatka stypendium wyjazdowego przyznanego przez Society of Applied Microbiology & Federation of European Microbiologists, programu stażowego ProEdu i ministerialnego stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2019). W 2018 roku powołana na członka Rady Młodych Naukowców VI kadencji - organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto członkini Working Group Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) przy FAO/WHO. Pani Doktor jest edytorem oraz członkinią zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: Pathogens, Journal of Infections and Antibiotics oraz Annals of Microbiology and Immunology. Należy do Global Food Microbiology Teachers Network, a także międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych: American Society for Microbiology (ASM), Institute of Food Technologists, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ). Ekspertka NCBR, pełnomocnik do spraw systemów zarządzania jakością.