speaker-photo

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska – adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności na Wydziale Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej działalność naukowa koncentruje się na badaniu genetycznych podstaw antybiotykooporności i wirulencji w tym enterotoksyczności i zdolności do tworzenia biofilmu drobnoustrojów izolowanych z żywności. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się także alternatywne techniki wykrywania patogenów w żywności z zastosowaniem technik immunofluorescencyjnych i molekularnych jak oraz opartych na białkach fagowych.

Doświadczenie naukowe zdobywała m.in. w University of Barcelona; University of Thessaloniki; Complutense University of Madrid; Leipzig University, Institut Pasteur we Francji. W ramach współpracy z gospodarką odbyła dwa 3-miesięczne staże w przedsiębiorstwach, których wynikiem było wypracowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających ich konkurencyjność. Autorka ponad 80 doniesień naukowych, wielokrotnie nagradzanych również na arenie międzynarodowej. Jako kierownik, współautor lub wykonawca brała udział w realizacji 9 grantów badawczych, m.in. przyznanych przez MNiSW, EFS, NCN. Stypendystka Federation of European Microbiological Societies (FEMS), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach: DrINNO 2, Dr INNO 3, RIM WiM. Laureatka stypendium wyjazdowego przyznanego przez Society of Applied Microbiology & Federation of European Microbiologists, programu stażowego ProEdu i ministerialnego stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2019). W 2018 roku powołana na członka Rady Młodych Naukowców VI kadencji - organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto członkini Working Group Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR) przy FAO/WHO. Pani Doktor jest edytorem oraz członkinią zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: Pathogens, Journal of Infections and Antibiotics oraz Annals of Microbiology and Immunology. Należy do Global Food Microbiology Teachers Network, a także międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych: American Society for Microbiology (ASM), Institute of Food Technologists, Polskiego Towarzystwa Genetycznego (PTG), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ). Ekspertka NCBR, pełnomocnik do spraw systemów zarządzania jakością.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.50-14.50 28 września 2021 r

Badania podstawowe i kliniczne – nigdy tak ważne jak teraz dla inteligentnego rozwoju

Jak będzie wyglądała przyszłość ludzkości? Wielki wpływ na standard naszego życia społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa zdrowia ma praca i badania prowadzone przez naukowców – już na etapie podstawowym.
Naukowcy – szczególnie młodzi, rozpoczynający swoją karierę – potrzebują wsparcia na każdym etapie swych
badań - finansowego, administracyjnego, organizacyjnego, ale także wizerunkowego. W czasach globalizacji to umiejętność komunikacji ze społeczeństwem często przeważa o sukcesie realizowanego projektu. Jest to niezmiernie ważny, a jednak często pomijany aspekt w procesie prowadzenia badań.