speaker-photo

Dr inż. Wawrzyniec Wychowański

Dyrektor, Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k.

Ponad 10 lat doświadczenia z Rail-Mil w zakresie projektowania, testowania oraz wdrożeń systemów sterowania ruchem pociągów w Metrze Warszawskim i kolejnictwie.

W roku 2017 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Zainteresowania: automatyczne prowadzenie pociągów z wykorzystaniem ciągłej transmisji w relacji tor/pojazd, ergonomiczne aspekty oddziaływania zobrazowania monitorowego na operatorów systemów sterowania ruchem pociągów, aglomeracyjny transport szynowy.