speaker-photo

Dr inż. Tomasz Żabiński

Prezes Zarządu, Żbik Sp z o. o., Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Tomasz Żabiński jest Prezesem firmy Żbik Sp z o. o. od 2015 roku. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Od 1998 jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej. Od 2015 roku współpracuje również z firmą Info-Projekt IT Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje, między innymi, projektowanie, implementację i wdrażanie oprogramowania dla: sterowników i systemów bezstykowej kontroli dostępu, automatyki, wizualizacji i sterowania (sterowniki wbudowane, PLC/PAC), systemów rejestracji: zdarzeń, położenia (GPS), czasu pracy. Pełnił funkcje konsultanta ds. automatyzacji i robotyzacji procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aktualnie jego aktywność zawodowa koncentruje się na zastosowaniu metod inteligencji obliczeniowej w systemach produkcyjnych i konstruowaniu systemów umożliwiających wdrażanie w praktyce przemysłowej koncepcji Przemysłu 4.0.