speaker-photo

Dr inż. Sylwia Lewandowska

Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Sylwia Lewandowska – Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, UP Wrocław

Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym. Obszar badań naukowych: hodowla i uprawa roślin rolniczych oraz zagadnienia związane z nasiennictwem. Temat pracy habilitacyjnej poświęcony jest roślinie wysokobiałkowej – soi i opiera się na ocenie wpływu czynników środowiskowych na zawartość izoflawonów i lecytyny sojowej”. Członek międzynarodowego projektu badawczego zatytułowanego „Innovation network to improve soybean production under the global change”.

Z ramienia Uczelni wieloletni koordynator ds. współpracy z Niemcami, z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Dreźnie (HTW Dresden) oraz z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaf und Geologie), jako wzorcowym partnerem  działającym we wspólnym obszarze rolnictwa europejskiego. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ze studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus.