speaker-photo

Dr inż. Rafał Zybała

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Jako pracownik Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki realizuje szereg projektów B+R m.in.: Typoszereg termogeneratorów do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego z przemysłowych instalacji technologicznych. Posiada 17 letnie doświadczenie w przygotowaniu, kierowaniu i realizacji ponad 25 projektów naukowych i B+R. Jest współautorem ponad 60 artykułów naukowych (44 w bazie SCOPUS, indeks H-15), trzech patentów i jednego zgłoszenia patentowego.

Twórca i konstruktor kilkunastu urządzeń badawczych i technologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy nad zaawansowanymi materiałami kompozytowymi i od dwóch lat jest zaangażowany w rozwój technologii AM tj. druk metalu SLM i technologii CS. Doświadczony i certyfikowany Project Manager (IPMA). Laureat nagród i wyróżnień m.in. od ABB czy FIR. Ekspert zakresu inżynierii materiałowej m.in. dla NCN, NCBR, PARP i FNP.