speaker-photo

Dr inż. Rafał Ruzik

Kierownik Działu Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Dr inż. nauk chemicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe „zarządzanie i marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada certyfikaty PRINCE2, AgilePM, MoR, MSP, IPMA D.

Specjalista w obszarze szkolnictwa wyższego (w tym członek zespołów ministerialnych) i projektów współfinansowanych z EFS. Od 2008 roku pisze i koordynuje projekty edukacyjne, podnoszące jakość kształcenia i zarządzania uczelnią. W latach 2008-2015 kierownik ogólnouczelnianego projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.

Aktualnie kierownik Działu Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, w tym również kierownik zintegrowanych projektów edukacyjnych „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” oraz „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”.