speaker-photo

Dr Inż. Rafał Grądzki

Politechnika Białostocka