DR INŻ. PRZEMYSŁAW KOWAL

Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska