speaker-photo

Dr inż. Piotr Rosikowski

PONAR Wadowice S.A.

Dr inż. Piotr Rosikowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność napęd i sterowanie hydrauliczne. Jest autorem lub współautorem kilku artykułów i referatów naukowych oraz patentów. Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym, odpowiada za realizowanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie napędów i sterowań hydraulicznych. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje: projektowanie, eksploatację oraz badania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górniczych. W PONAR Wadowice S.A. pełni funkcję Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego odpowiedzialnego za realizację prac B+R dla wszystkich spółek Grupy PONAR. Od 2016 roku pełni funkcję eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w obszarze kryteriów naukowo-technologicznych oraz gospodarczo-biznesowych.