speaker-photo

Dr inż. Piotr Klonowicz

Adiunkt, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

Dr inż. Piotr Klonowicz obronił pracę doktorską w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” w Politechnice Łódzkiej w 2012 roku. Praca była poświęcona optymalizacji turbin przeznaczonych do pracy w układach ORC.

W tym samym roku rozpoczął staż typu post-doc na Universytecie w Bayreuth (Niemcy) w Katedrze Termodynamiki Technicznej.

W 2014 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Turbin Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii nauk, gdzie pracuje jako adiunkt do dzisiaj.

Zainteresowania naukowe dr Klonowicza dotyczą projektowania i optymalizacji cieplnych maszyn wirnikowych, obiegów cieplnych oraz magazynowania energii.

Dr. Piotr Klonowicz has received his PhD in the field mechanical engineering at the Lodz Technical University in Poland in 2012 under the supervision of prof. Wladyslaw Kryllowicz. In his thesis he performed an optimization of turbines dedicated to work in low enthalpy ORC systems.

The same year he started to work as a post-doc at the University of Bayreuth in Germany under the supervision of prof. Dieter Brüggemann.

In 2014 he moved back to Poland and started to work as a research associate at the Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences in Gdańsk.

His main interest lies in turbomachinery design and optimization, power engineering and energy storage.