speaker-photo

Dr inż. Michał Kocjan

Starszy Specjalista Inżynier, Engineering Design Center

Michał Kocjan pracuje w EDC i związany jest z przemysłem lotniczym od ponad 12 lat. Brał udział w dużych programach projektowania nowych samolotów takich jak Boeing 747-8, Airbus A-350XWB, czy Bombardier Global. Pracował zarówno nad częściami mechanicznymi samolotu, jak i systemami cyfrowymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów monitorowania samolotu. Obecnie jest Product Development Managerem swojego autorskiego pomysłu „Dream”, realizowanego w ramach IloT – wielofunkcyjnej platformy analitycznej, monitorującej życie maszyn, działającej na urządzeniach mobilnych. W trakcie swojej kariery był odpowiedzialny za projektowanie i analizę, rozwój oprogramowania oraz zarządzanie produktem i zarządzanie zespołami (liczącymi niekiedy nawet ponad 80 osób).

Michał ukończył Politechnikę Warszawską jako magister inżynier o specjalności Wspomaganie Komputerowe Procesu Projektowania. Posiada również tytuł magistra zarządzania oraz stopień naukowy doktora w zakresie mechaniki stosowanej (zjawiska falowe w pociągach dużych prędkości). Przed rozpoczęciem swojej działalności w lotnictwie pracował w branży kolejowej.

W wolnym czasie Michał lubi jeździć na rowerze, zajmować się ogrodem i spędzać czas ze swoimi dziećmi.

Michal Kocjan has been working at EDC and has been in the aviation industry for over 12 years. He took part in major aircraft new product introduction programs like Boeing 747-8, Airbus A-350XWB or Bombardier Global. He Michal gained his experience working on both mechanical parts of plane as well as on the digital systems, with special focus on health monitoring. Currently he is a Product Development Manager of his visionary product – multipurpose analytic and health monitoring platform running on a mobile device – developed as WIA project codenamed “Dream”. Over course of his career he was responsible for design and analysis, software development as well as product management and people management (with team size of 80+ people).

Michal graduated from Warsaw University of Technology as a Master of Engineering in Computer Aided Design. He also holds an M.B.A and a title of Ph.D. in Applied Mechanics (wave phenomena in high speed trains). Before joining aviation, he was working in railway industry.

In his spare time Michał enjoys riding a bike, gardening and spending time with his children.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju