speaker-photo

Dr inż. Maciej Oziembłowski

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej. Członek Kapituły: znaku “Jakość Tradycja” w Warszawie oraz szlaku kulinarnego “Smaki Dolnego Śląska” we Wrocławiu. Autor specyfikacji do Komisji Europejskiej o ochronę kołacza śląskiego (zarejestrowanego w 2011 r.) i krupnioków śląskich (zarejestrowanych w 2016 r.) w ramach europejskiego systemu żywności regionalnej “Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Koordynator naukowej współpracy interdyscyplinarnej w ramach działań związanych z profilaktyką zdrowotną człowieka, nutrigenetyką i nutrigenomiką, analizą sensoryczną i innowatorską oceną jakości żywności, sposobu odżywiania dawnych populacji.