speaker-photo

Dr inż. Łukasz Pieczonka

Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Mechatroniki

Jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego badania naukowe, skupiają się wokół tematyki monitorowania stanu technicznego konstrukcji i rozwoju nowych metod diagnostycznych w tym zakresie. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych dotyczących tych zagadnień. Prowadzone przez niego badania, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, pomagają lepiej zrozumieć i poprawić bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji inżynierskich z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym.

WWW: http://home.agh.edu.pl/~lpiecz/

Dr Łukasz Pieczonka is an assistant professor at the AGH University in Krakow, Poland. His scientific interests are focusing on the monitoring of structural health of engineering structures and on the development of new diagnostic techniques in this field. He is an author and co-author of over 100 scientific papers regarding these topics. His research, conducted in cooperation with the leading scientific institutions in Poland and abroad, help to understand and improve safety of engineering structures that we interact with every day.

WWW: http://home.agh.edu.pl/~lpiecz/