speaker-photo

Dr inż. Łukasz Migdał

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Od 2013 roku pracownik UR w Krakowie gdzie zajmuję się zagadnieniami związanymi z genetyką molekularną i możliwością jej wykorzystania w hodowli zwierząt. Obok zagadnień związanych z dziedziczeniem umaszczenia głównym nurtem zainteresowań badawczych jest identyfikacja molekularnych podstaw procesu wzrostu oraz jakości mięsa, głównie królików.

Obecnie prowadzi badania skupiają się na poprawie parametrów jakości mięsa króliczego, mięsa o prozdrowotnych właściwościach cenionych jako pokarmu dla wymagających osób tj. osób chorych oraz dzieci. Wspólnie z współpracownikami z Katedry pracuje nad wyselekcjonowaniem królików (zwłaszcza wykorzystaniem rasy rodzimej) charakteryzujących się lepszymi przyrostami i zachowaniem doskonałej jakości mięsa w odpowiedzi na zmieniające się trendy społeczne i odpowiadające normom prawnym