speaker-photo

Dr inż. Klaudia Proniewska

Adniunkt, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zainteresowania naukowe to inżynieria biomedyczna, a w szczególności przetwarzanie sygnałów biomedycznych, analiza obrazów medycznych oraz rozwiązania telemedycyny dedykowane do prewencji chorób przewlekłych. Od 2017 intensywnie pracuje nad wdrożeniem nowatorskich metod wizualizacji danych medycznych w oparciu o technologie mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality) oraz mapowanie przestrzeni 3D sali operacyjnej.

 

Dr Proniewska realizowała prace badawcze w ramach stażu naukowego w Centrum Chorób Serca Thoraxcenter, Erasmus MC, Rotterdam, Holandia, kontynuowała swoje badania naukowe w ramach stażu w amerykańskim Centrum badań sercowo-naczyniowych  Cardiovascular Research Foundation w Nowym Jorku.

 

Absolwentka programu Top500 Innovators – University of Cambridge, University of Oxford w Wielkiej Brytanie w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników, program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.