speaker-photo

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, absolwentka Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2009), gdzie w 2015 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie technologia chemiczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu materiałów biomedycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki). Obecnie adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej. Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs prowadzi interdyscyplinarne badania  w zakresie zaawansowanych biomateriałów stosowanych w medycynie, a zwłaszcza nowoczesnych opatrunków hydrożelowych modyfikowanych substancjami czynnymi pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Ponadto, zajmuje się również tematyką biodegradowalnych nośników polimerowych, ich enkapsulacją i uwalnianiem
w symulowanych płynach ustrojowych przy wykorzystaniu metody statycznej i przepływowej USP4.

W 2018 r. została laureatką programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizuje projekt pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” (LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018). Efektem końcowym projektu jest opracowanie kompozycji bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek oraz wyznaczenie prototypu do dalszych badań specjalistycznych pod kątem leczenia łuszczycy. Zastosowanie takiego połączenia zapewni ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i odpowiednie nawilżenie powierzchni skóry objętej łuszczycą, a podwójny system uwalniania umożliwi stopniowe dostarczenie substancji czynnej (nawet do 7 dni), co wydłuży efekt terapeutyczny i zmniejszy koszty terapii. Proponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie nowych materiałów o dużym potencjale wdrożeniowym (pierwsze zgłoszenie patentowe P. 432720) (strona internetowa: nanolekgel.pk.edu.pl) .

Dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs jest współautorką 8 udzielonych patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. kierowała projektami dotyczącymi selektywnej adsorpcji białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych oraz kontrolowanych systemów uwalniania leków wykorzystujących mikro- i nanosfery polimerowe zawierające substancję czynną. Opracowane rozwiązania zespołów badawczych, których była członkiem, zdobyły ponad 30 medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych wystawach wynalazków. Została laureatką pierwszej nagrody zespołowej w konkursie „Innowacja jest kobietą”. Jest współautorką 16 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 50 artykułów w innych czasopismach, materiałach konferencyjnych i wydawnictwach monograficznych.