speaker-photo

Dr inż. Karol Ćwieka

Adiunkt badawczy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Dr inż. Karol Ćwieka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej. Obecnie jest zatrudniony jako adiunkt badawczy na Wydziale Inżynierii
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania w obszarze
projektowania materiałów do zastosowań w obszarze fotokatalitycznej produkcji wodoru i
węglanowych ogniw paliwowych (MCFC). W obszarze materiałów dla ogniw paliwowych
specjalizuje się w projektowaniu mikrostruktury i składu chemicznego oraz wytwarzaniu.
dr inż. Karol Ćwieka jest kierownikiem projektu LIDER, w którym rozwija swój zespół
badawczy. Dotychczas brał udział w 11 projektach krajowych i zagranicznych oraz
współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi. Jest autorem i
współautorem 28 publikacji naukowych, współautorem 5 zgłoszeń patentowych, a wyniki
badań prezentował podczas wystąpień na konferencjach międzynarodowych.