speaker-photo

Dr inż. Karol Ćwieka

Adiunkt badawczy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Dr inż. Karol Ćwieka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej. Obecnie jest zatrudniony jako adiunkt badawczy na Wydziale Inżynierii
Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania w obszarze
projektowania materiałów do zastosowań w obszarze fotokatalitycznej produkcji wodoru i
węglanowych ogniw paliwowych (MCFC). W obszarze materiałów dla ogniw paliwowych
specjalizuje się w projektowaniu mikrostruktury i składu chemicznego oraz wytwarzaniu.
dr inż. Karol Ćwieka jest kierownikiem projektu LIDER, w którym rozwija swój zespół
badawczy. Dotychczas brał udział w 11 projektach krajowych i zagranicznych oraz
współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi. Jest autorem i
współautorem 28 publikacji naukowych, współautorem 5 zgłoszeń patentowych, a wyniki
badań prezentował podczas wystąpień na konferencjach międzynarodowych.
Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
16.00-17.50 28 września 2021 r

Scena otwarta: Innowacje i transfer technologii szansą na sukces Polskiej nauki, biznesu i samorządu

Blok tematyczny na dwóch scenach „Wizjonerzy biznesu i samorządu – od innowacji do rynkowego sukcesu” i „Tech Science” – poświęcony „technologiom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia ludzi i rozwój gospodarki. Na scenie wystąpią ludzie z wizją na przyszłość – prezentując projekty, które mogą wpłynąć lokalnie lub globalnie na inteligentny rozwój w konkretnych dziedzinach.