speaker-photo

Dr inż. Jolanta Dąbrowska

Dr inż. Jolanta Dąbrowska jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zrównoważonej gospodarce wodnej i inżynierii ekologicznej. Specjalistka ds. projektów badawczo-rozwojowych, marketingu i promocji wiedzy. Była członkiem zespołów badawczych kilku projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, między innymi „Geokompozyty sorbujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Efektem badań prowadzonych w tym projekcie było stworzenie, opatentowanie i skomercjalizowane geosyntetyku retencjonującego wodę (geokompozytu sorbującego wodę), który otrzymał wiele prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych. Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 kontynuuje badania w projekcie “Hydrobox2.0 – innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”.
Aktywnie działa w Polskim Oddziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetycznego (International Geosynthetic Society), jest sekretarzem Europejskiej Konferencji Geosyntetycznej EuroGeo 7 (Warszawa 2020).

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju