speaker-photo

Dr inż. Joanna Kudło

Zastępca dyrektora ds. badawczych, Wrocławski Park Technologiczny, Klaster NUTRIBIOMED

Joanna Kułdo – Zastępca Dyrektora ds. Badawczych we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. Wcześniej kierownik zakładu produkcyjnego w branży żywności,  również specjalista ds. badań i rozwoju w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Doktorat nauk medycznych uzyskany na Uniwersytecie w Groningen w Holandii, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia, autorka kilku publikacji naukowych oraz patentów. Doświadczenie w aplikacji, realizacji oraz rozliczaniu projektów unijnych. Od 7 lat przedstawiciel Koordynatora Klastra NUTRIBIOMED – Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A, pełniąca funkcję Sekretarza Klastra NUTRIBIOMED – jednego z 16 Krajowych Klastrów Kluczowych. Ekspert NCBR. Członek grupy ds. Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji powołanej przez UMWD.