speaker-photo

Dr inż. Cezary Możeński

INS Puławy

Dr inż. Cezary Możeński w latach 2007-2017 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych.

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji amoniaku oraz technologii otrzymywania i oczyszczania gazów syntezowych. Ściśle współpracuje z zakładami chemicznymi w kraju i za granicą, zwłaszcza z zakładami przemysłu nawozowego. W wyniku tych prac powstało wiele oryginalnych rozwiązań technicznych i technologicznych na światowym poziomie. Zostało to potwierdzone szeregiem uzyskanych patentów i sprzedażą licencji w kraju i za granicą.

Jest Członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN.