speaker-photo

Dr inż. Artur Rękas

Kierownik Działu Badawczo - Rozwojowego, C.M.C. sp. z o.o.