speaker-photo

DR INŻ. ARTUR OZIĘBŁO

Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Doktorat dotyczący kompozytów ceramika-metal obronił w 2005 roku. W roku 2010 ukończył roczny kurs komercjalizacji wyników badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim. Rok później studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku “Menedżer Innowacji”. W roku 2013 brał udział programie Top 500 Innovators realizowanym w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim.

W latach 2003 – 2015 pracownik naukowy w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICIMB) w Warszawie. W latach 2015-2018 prezes i współwłaściciel start-upa A+ Ceramics. Od lutego 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w ICIMB.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych. Ukończył ponad 20 kursów obsługi urządzeń analitycznych. Współautor patentów oraz laureat nagród za osiągnięcia wynalazcze. Prowadzi działalność doradczą i ekspercką zasiadając w radach programowych instytucji otoczenia biznesu oraz stowarzyszeń branżowych. Posiada szeroką sieć kontaktów zawodowych.