speaker-photo

Dr inż. Anna Zawistowska-Deniziak

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Polska Akademia Nauk

Ukończyła biotechnologię ze specjalizacją w zakresie zdrowia zwierząt w SGGW w Warszawie, tytuł doktora inż. nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego w Warszawie, gdzie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Obecnie odbywa 3,5 letni staż podoktorski w Leiden University Medical Center w Niderlandach.

Głównym kierunkiem badań Pani doktor jest badanie interakcji pasożyta z żywicielem na poziomie molekularnym i analiza odpowiedzi immunologicznej aktywowanej w trakcie inwazji pasożytniczych. Prowadzone badania mają na celu zapobieganie zarażeniom pasożytniczym (opracowywanie szczepionek), diagnostykę, jak również dostarczają wiedzy na temat możliwości wykorzystania białek pasożyta jako potencjalne terapeutyki w leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Pani doktor jest autorem wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, była kierownikiem i głównym wykonawcą wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowych.