speaker-photo

Dr inż. Aleskander Smywiński-Pohl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie