speaker-photo

Dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu