speaker-photo

Dr inż. Adrian Antosik

Dr inż. na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W roku 2020 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – specjalność Technologia Chemiczna Organiczna; w 2013 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki, ZUT w Szczecinie – specjalność Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych; w 2012 uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – specjalność Technologia Chemiczna Polimerów. Jest współautorem 52 udzielonych patentów krajowych, ponadto współautor ponad 90 publikacji naukowych (w tym 51 publikacji z IF) oraz 19 rozdziałów w monografiach (Polskich i zagranicznych) i 1 monografii. Uczestniczył w 43 konferencjach naukowych. Aktualny h-index – 11, a sumaryczny Impact Factor (IF) – 76,119. Za swoją działalność naukową został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.