speaker-photo

Dr inż. Adam Masłoń

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska. W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się technologią ścieków i utylizacją osadów ściekowych, szczególnie efektywnością energetyczną i gospodarką cyrkulacyjną w systemach oczyszczania ścieków. Autor i współautor ponad 240 prac naukowych i doniesień konferencyjnych, w tym 28 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, autor i współautor 8 patentów i 3 wzorów użytkowych na wynalazki z zakresu oczyszczania ścieków. Visiting Lecturer w ramach programu ERASMUS+ (University of Eastern Finland, 2014; Szent István University, 2015). Recenzent w NCBiR, ekspert RPO Województwa Podkarpackiego.

Członek Rady Naukowej Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., Członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Rzeszowie. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska. Autor opracowań technicznych i ekspertyz dla firm projektowych i przedsiębiorstw komunalnych z zakresu oczyszczania ścieków. Wykonawca i kierownik kilkunastu projektów badawczych z technologii ścieków i utylizacji odpadów (NCN, NCBiR, MNiSW, PCI). Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.