speaker-photo

Dr hab. Sławomir Boncel, prof. PŚ

Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku technologia chemiczna (2004). W 2009 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z chemii organicznej. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie chemii nanowęgla, a tytuł profesorski w 2021 r. 15-miesięczny staż podoktorski w University of Cambridge (Wlk. Brytania) finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie lider NanoCarbon Group i wykładowca swojej Alma Mater. Kierownik wielu interdyscyplinarnych projektów badawczych: TANGO (NCBR), KOLUMB, IMPULS (FNP), IUVENTUS PLUS (MNiSW), SONATA, 2´OPUS (NCN). Autor 80 publikacji w czasopismach z listy JCR (indeks Hirscha 19, >1300 cytowań). Zainteresowania naukowe – synteza, fizykochemia i zastosowania nanoalotropów węgla (nanorurki węglowe, grafen, kropki kwantowe): funkcjonalne nanokompozyty, powłoki elektroprzewodzące, kataliza, technologia stealth, systemy dostarczania leków oraz nanopłyny do wymiany ciepła.