speaker-photo

Dr hab. Sebastian Pawlus prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Sebastian Pawlus w 2004 r. obronił pracę doktorską z fizyki na Uniwersytecie Śląskim a w 2015 otrzymał stopień doktora habilitowanego również z nauk fizycznych. W latach 2006/2007 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Akron, Akron, Ohio, USA w grupie prof. Alexeia P. Sokolova. Od roku 2020 pełni funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jego główne zainteresowania naukowe obejmują badanie wpływu zmiennych  temperatury i ciśnienia na własności tzw. fazy przechłodzonej oraz szklistej w materiałach tworzących wiązania wodorowe (np. alkohole i ich pochodne) oraz w cieczach. Od kilku lat zajmuje się również badaniami wpływu wysokiego ciśnienia, będącego odpowiednikiem  mechanicznych naprężeń, na materiały ceramiczne i tzw. metalo-organiczne, m.in. perwoskitowe.

Oprócz prowadzenia pracy badawczej zajmuje się także rozwijaniem i komercjalizowaniem aparatury do prowadzenia wysokociśnieniowych badań elektrycznych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.