speaker-photo

Dr hab. Robert Bialik

Kierownik Zakładu Biologii Antarktyki, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk

W roku 2004 ukończyłem Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oceanografia Fizyczna, równocześnie studiowałem matematykę na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Od roku 2005 prowadziłem prace badawcze nad transportem rumowiska wleczonego w Instytucie Geofizyki PAN. W następnych latach kontynuowałem te badania współpracując m.in. z naukowcami ze Szkoły Inżynierii na Uniwersytecie w Aberdeen. W roku 2015 moje zainteresowania badawcze dalej ewoluowały i skierowały się w kierunku roślin wodnych i ich wpływu na przepływ wody w rzekach. W grudniu 2015 roku objąłem funkcję Kierownika Zakładu Biologii Antarktyki w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, rozpoczynając moją naukową przygodę z rejonami polarnymi. W ostatnich 6 latach prowadziłem badania na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce pięciokrotnie, realizując prace z zakresu teledetekcji, zmian klimatu, ekologii, biogeografii, jak również powróciłem do prowadzenia badań z zakresu oceanografii fizycznej.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.