speaker-photo

Dr hab. Marcin Korytkowski, prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

dr hab. prof. Pcz. Marcin Korytkowski (doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka – obrona z wyróżnieniem). Tytuł rozprawy doktorskiej: Wielosieciowe struktury neuronowe i neuronowo rozmyte w zadaniach klasyfikacji. Ekspert, Członek zespołów ds. Założeń do strategii AI w Polsce - Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji. Brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w ramach inicjatywy Linii Współpracy Rządu i Samorządu w sprawie dot. Strategii wdrażania EZD w administracji publicznej. Kierownik wielu projektów badawczych realizowanych zarówno na uczelni jak i dla sektora MŚP. Stypendysta programu TEAM Fundacji Nauki Polskiej pt. Innovative Intelligent Data Analysis and Computa-tional Paradigms for Industry and Healthcare, realizowanego w latach 2010-2014, w którym brali również naukowcy z Singapuru i USA. Twórca i koordynator funkcjonowania pierwszego w Polsce Lokalnego Centrum Kompetencji na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Łódzkim a reprezentantem konsorcjum gmin „Gmina Bliżej Mieszkańców”, gminą Moszczenica (siedziba LCK). Na co dzień koordynuje działania zespołu informatyków utrzymujących zasoby chmurowe dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Zespolonej. Współtwórca systemów bazujących na systemach CAR oraz EZD PUW wspomagających działania Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty itp. Pracownik Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej na stanowisku Specjalista ds. systemów eAdministracji. Odbyte staże naukowe oraz wizyty studyjne w Uniwersytecie Genewskim oraz Imperial College of London.