speaker-photo

Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu oraz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie geografii społeczno - ekonomicznej. Od dwóch dekad jest zaangażowany w próby łączenia badań nad organizacjami i procesami zarządzania z zagadnieniami nauk o przestrzeni.

Pierwszy okres badań dotyczył przestrzennych konfiguracji gospodarczych (Regional Cohesion. Effectiveness of Network Structures, Springer, 2010). Obecnie Piotr Pachura koncentruje się na odkrywaniu struktury przestrzeni i nowych przestrzennych ról menedżerskich (O przestrzeni w zarządzaniu, PWN, 2016) oraz modelowaniu teorii przestrzeni organizacyjnych (Trójprzestrzenie. Modelowanie teorii przestrzeni organizacji, Scholar, 2021). Członek Komitetu Sterującego The International Geographical Union: Commission on The Dynamics of Economic Spaces (2012- 2024).