speaker-photo

Dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. nadzw. WSEI

Rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1983). Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny (1991, 2003), specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2004). Studiował także na UMCS w Lublinie (studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich), Hogeschool Van Amsterdam, Holandia (zarządzanie opieką medyczną), George Washington University (badanie usług medycznych) oraz Georgetown University, Washington DC, USA (administracja publiczna – administracja ochrony zdrowia).
Od 1987 do 2008 roku pracownik naukowy Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, którym kierował jako dyrektor w latach 1991-1995, a w latach 2002-2004 był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. Dodatkowo pracował jako starszy specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej MZiOS (1991) oraz jako główny specjalista w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki – Terenowy Bank Danych, UW w Lublinie (2000-2001).
Członek założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); członek Rady Naukowej przy Prezesie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (1993-1994); przewodniczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczania Społecznego Rolników II Kadencji (1994-1997); członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005).
Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowia AM w Lublinie (2005-2011) i kierownik zakładu Metod Informatycznych i Epidemiologicznych na tym Wydziale (2004-2011), profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (od 2008); członek Rady Redakcyjnej “AAEM – Annals of Agricultural and Environmental Medicine” (od 1994),  „Annales UMCS – Sectio D, Medicina” (2008-2012) oraz „Globalization, the State and the Individual” (od 2014); redaktor naczelny pisma „Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health” (2001-2010 ); Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie (2011- 2013); Redaktor Zarządzający Wydawnictwa Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (2011- 2014); aktualnie – Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Zajmuje się metodologią analizy danych dla oceny stanu zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Współautor koncepcji systemu rejestrowania usług medycznych (RUM) oraz jego praktycznych wdrożeń. Autor oryginalnej metody klasyfikowania problemów medycznych za pomocą modelowania epizodów opieki z wykorzystaniem danych o zarejestrowanych usługach medycznych.  Współautor prac dotyczących zawodowej komunikacji interpersonalnej pracowników pomocowych, w szczególności profesjonalistów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników).
Autor lub współautor ponad  220 publikacji z zakresu informatyki medycznej, higieny i epidemiologii oraz zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia .