speaker-photo

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska prof. Pol. Śl.

Profesor Politechniki Śląskiej

Psycholog pracy i organizacji, pracownik akademicki, profesor nadzwyczajny. Autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat rozwiązywania problemów społecznych i zawodowych i ponad 100 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego i problemów społeczeństwa 4.0. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia ekonomiczno-socjalne, w szczególności związane z problematyką rozwiązywania problemów społecznych, przestrzennych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na poziomie regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Zarządzała kilkunastoma projektami badawczymi krajowymi, uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, współfinansowanych ze środków unijnych oraz współpracowała w opracowaniu i wdrożeniu projektów implikacyjnych. W/w projekty dotyczyły problemów rozwoju społeczno-ekonomicznych, starzejącego się społeczeństwa, zmian świadomości społecznych i postępu społeczno-technologicznego. Koordynowała realizację 12 projektów pomocowych integracji społeczno-zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za swoją działalność naukowo-badawczą uzyskała wiele nagród i wyróżnień.

Politechnika Śląska

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych