speaker-photo

DR HAB. JUSTYNA BIEŃ-KALINOWSKA

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; od 2002 roku pracownik naukowy Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji naukowych w zakresie zagadnień związanych z występowaniem i szeroko rozumianą diagnostyką trzech parazytoz włośnicy, neosporozy i aswortiozy. Czynnie uczestniczy w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego; jest również członkiem International Commission on Trichinellosis.

Zainteresowania naukowe dr hab. J. Bień-Kalinowskiej głównie skupiają się na wykorzystaniu technik z zakresu proteomiki i genomiki w poszukiwaniu potencjalnych markerów do diagnozowania i immunoprotekcji przeciw inwazji nicieni z rodzaju Trichinella u ludzi i zwierząt. Dodatkowo jej zainteresowania oscylują wokół zagadnień związanych z występowaniem nicieni z rodzaju Trichinella w środowisku, identyfikacją gatunkową nicieni z rodzaju Trichinella za pomocą metod molekularnych, wykorzystaniem metod serologicznych i molekularnych w diagnostyce inwazji wywołanej pasożytniczym pierwotniakiem N. caninum ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego oraz zwierząt wolno żyjących.