speaker-photo

DR HAB. INŻ. RAFAŁ WALCZAK

Prof. Politechniki Wrocławskiej, kierownik Wydziałowego Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki oraz Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Jego zainteresowania badawcze skupione są na opracowywaniu i badaniu zintegrowanych instrumentów analitycznych wykorzysujących tzw. technikę laboratoriów na chipie i mikrosystemów, w tym wykonanych technikami druku 3D oraz unikatowe rozwiązania techniczno-metodologiczne związane z detekcją optyczną w układach mikrofluidycznych. Przykłady takich instrumentów to przenośne zintegrowane systemy do szybkiego wykrywania zagrożeń biologicznych bakteryjnych i wirusowych, miniaturowe analizatory jakości komórek rozrodczych zwierząt hodowlanych metodami spektrofotometrycznymi i mechanicznymi oraz ręczny system do wykrywania kokainy w ludzkim pocie. Autor ponad 100 publikacji w renomowanych czasopismach i materiałach konferencji międzynarodowych. Kierownik lub współwykonawca projektów krajowych finansowanych z NCN lub NCBiR oraz europejskich w ramach 6. i 7. Programów Ramowych UE. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych (PTTS), członek Komitetu Sterującego Konferencji EUROSENSORS oraz Strategic Operations Board fundacji MANCEF.