speaker-photo

DR HAB. INŻ. PRZEMYSŁAW DATA, PROF. PŚ

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w 2013 roku, a jego praca doktorska została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Po doktoracie pracował przez ponad 5 lat na Uniwersytecie w Durham, gdzie prowadził nowatorskie badania w zakresie organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). W ciągu całej pracy badawczej otrzymał szereg znaczących nagród takich jak: Indywidualne Stypendium Marie Skłodowska-Curie Actions (2015 r.), MIT Technology Review’s Innovators Under 35 (2017 r.), czy też Śląska Nagroda Naukowa (2019 r.). Jest czynnym i skutecznym redaktorem szeregu projektów badawczych MNiSW, grantów NCN oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W samym programie H2020 uzyskał do tej pory  finansowanie dla 4 projektów. Jednym z nich był  indywidualny projekt prowadzony wraz z Uniwersytetem w Durham (Wielka Brytania) i Merck KgaA (Niemcy) w zakresie badań nad diodami OLED, wykorzystującymi efekt termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji. Trzy pozostałe projekty: H2020/MSCA-ITN „EXCILIGHT” (excilight.com), H2020/TWINN „ORZEL” (orzel-project.com) oraz H2020/MSCA-RISE „OCTA” (octa.organicelectronics.co.uk) koordynuje z ramienia Politechniki Śląskiej. W ramach tych wybitnych projektów samodzielnie stworzył międzynarodową grupę badawczą i przygotował wnioski grantowe, które uzyskały pozytywną opinię i finansowanie Komisji Europejskiej. Politechnika Śląska jako pierwsza w Polsce otrzymała do koordynacji tak znaczący dla rozwoju Unii Europejskiej projekt, jakim jest utworzenie sieci naukowej z zakresu elektroniki organicznej. Efekty pracy naukowej będzie można wykorzystać w tanim oświetleniu OLED, szeroko popularyzowanej elektronice giętkiej oraz elektronice ubieralnej. Ostatnią z wymienionych będzie można zastosować w typowych ubraniach, a poprzez zaimplementowane czujniki umożliwić monitorowanie naszego stanu zdrowia.

Dr hab. inż. Przemysław Data, prof. Pol. Śl. współpracuje z wieloma uznanymi jednostkami badawczymi oraz  znaczącymi firmami z zakresu elektroniki organicznej, jak np.: Merck KgaA, Osilla Ltd, Aixtron SE, czy Cynora GmbH.  Jest również autorem szeregu publikacji o znaczącym wpływie na rozwój elektroniki organicznej, co z kolei przekłada się na wysoki jak na jego wiek indeks Hirscha (21) i rozpoznawalność naukową w kraju i za granicą.