speaker-photo

DR HAB. INŻ., PROF. PŚ KRZYSZTOF WODARSKI

Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Studia PŚ, 1990; Doktorat PŚ. 1996; Habilitacja 2010 r. Zatrudniony na PŚ. Wydział GG od 1990 r.; od 1996 r. adiunkt. Od 1997 r. zatrudniony na Wydziale OZ; od 2011 r. profesor PŚ. na Wydziale OZ w Instytut Zarządzania,  Administracji i Logistyki. W latach 2008-2010 Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale OZ; w latach 2010-2016 Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami PŚ. Od 2016 dziekan Wydziału OZ. [65]. W latach 1996-1997 członek Rady Wydziału GG. Od 2002 r. członek Rady Wydziału OZ. Od 2012 członek senatu PŚ. Od 2009 r. Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Zarządzania i Administracji na Wydziale OZ, od 2017 dyrektor tego Instytutu. W latach 1996-2002 Sekretarz Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN; W latach 1999 – 2016 członek komitetu redakcyjnego czasopisma KARBO; od 2007 członek Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN; w latach 2013-2016 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie; od 2015 przewodniczący Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. W latach 2016-2017 członek komitetu redakcyjnego czasopisma WIADOMOŚCI GÓRNICZE; Od 2016 Przewodniczący Rady naukowej ZESZYTU NAUKOWEGO SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI. Od 2017 członek Rady naukowej ZESZYTÓW NAUKOWYCH Seria ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Od 2017 Redaktor naczelny Kwartalnika naukowego ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. Od 2017 członek Komisji Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach. Od 2019 Przewodniczący tej Komisji. W latach 1996-1999 Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej na Wydziale GG. W latach 1998-1999 członek Zespołu Ekspertów ds. Oceny Zdolności Produkcyjnych i Projektów Inwestycyjnych przy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. Od 2009 członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej na Wydziale OZ.  Od 2018 Członek Rady ds. Elektromobilności  przy Marszałku Województwa Śląskiego. Od 2018 członek Rady Społeczno-Gospodarczej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nagrodzony 14 nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne. Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2013); Nagroda  „Marka – Śląskie” w kategorii usługi, za opracowanie systemu komputerowego e-CZP (2013); Brązowy Krzyż Zasługi (2004); współlaureat konkursu „Pracownia 2000” Prezydenta RP (2002). Laureat nagrody Prezydenta Miasta Zabrze Zabrzańska Atena (2019).