speaker-photo

Dr hab. inż. Łukasz Laskowski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polska Akademia Nauk

Jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Molekularnej I Nanoelektroniki w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zastosowań inżynierii molekularnej w sztucznej inteligencji, nanoelektronice i biomedycynie. Działania naukowe dra Laskowskiego są prowadzone na pograniczu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej a także inżynierii biomedycznej. Wraz ze swoim zespołem pracuje nad realizacją koncepcji molekularnej sieci neuronowej typu Hopfielda, super-gęstymi pamięciami magnetycznymi, a także materiałami bioaktywnymi nowej generacji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i patentów.