speaker-photo

DR HAB. INŻ. BEATA PAJĄK

Kierownik Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej, Wojskowy Instytyt Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego

Biotechnolog z doświadczeniem w obszarze biologii medycznej, zagadnień z zakresu onkologii, wirusologii, patofizjologii chorób neurodegeneracyjnych i fizjologii mięśni szkieletowych. Ekspert w zakresie tematyki szlaków sygnałowych, mechanizmów programowanej śmierci komórek, chemio- i immuno-oporności komórek nowotworowych. Kierownik i członek zespołu w projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Autorka i współautorka publikacji i doniesień konferencyjnych. Laureatka m.in. Stypendium habilitacyjnego L’Oreal UNESCO “Dla Kobiet i Nauki”, Stypendium Tygodnika “Polityka” “Zostańcie z Nami”, Stypendium MNiSW dla Młodych Wybitnych Naukowców, I Nagrody Fundacji Hasco-Lek za pracę doktorską oraz wyróżnienia firmy Gedeon Richter “Z pasją ku przyszłości”.

Obecnie kierownik Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego w Warszawie oraz Kierownik Badań i Rozwoju w firmie WPD Pharmaceuticals. W wolnych chwilach pasjonatka fitnessu i crossfitu. Dyplomowana trenerka personalna i cross treningu.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju